perjantai 25. marraskuuta 2011

Toinen viikko oparia takana, vuorossa kyselyselvitys- ja haastatteluosiot

Opinnäytetyötä on tullut nyt työstettyä pari viikkoa. Aika on kulunut nopeasti, mutta työ on lähtenyt varsin mukavasti myös käyntiin. Tällä viikkolla olen työstänyt kyselyselvitys- ja haastatteluosioita sekä etsinyt lisää lähdemateriaalia. Palautin myös opinnäytetyösuunnitelman koululle ja sovin samalla ensimmäisestä työn kommentointikierrokselle lähettämisestä.

Lisäksi olen kerännyt tiedonhaun kautta ilmenneitä kiinnostavia sivustoja Diigoon. Ne ovat jaoteltuna viiteen eri listaan sisältönsä luonteen mukaan. Onko kellään antaa lisävinkkejä esim. kiinnostavista blogeista tai verkkoyhteistöistä?

Sain myös ensimmäisen version kyselylomakkeesta valmiiksi. Sitä täytyy toki vielä hioa parempaan suuntaan. Onko kellään antaa vinkkejä kysymysten muotoiluihin tai ihan uusia kysymyksiä aiheeseen liittyen?

Ja sitten lopuksi vielä se itse työ. Olemme saaneet Etherpad Lite -alustan kuntoon ja tästä lähtien julkaisen työn sen hetkisen version joka perjantai kaikkien halukkaiden ihmeteltäväksi :)
Etherpad Lite on siis selaimessa toimiva tekstieditori, jossa tekstiä voi muokata ja kirjoittaa yhteistoiminnallisesti.

Muistetaanhan, että työ on vasta alkutaipaleellaan ja tässä vaiheessa kirjoitettu teksti tulee varmasti muotoutumaan erilaiseksi tulevien parin kuukauden aikana :)
Mutta toisaalta juuri siitähän tässä on kyse, kaikki voivat antaa nyt yhdessä palautetta, kommentoida ja esittää muokkausehdotuksia, jotta työstä saadaan hierottua yhteistoimin lopuksi huippuhyvä, eikös niin? ;)

Opinnäytetyön tämän hetkinen versio löytyy siis täältä: https://etherpad.opinsys.fi/p/opinnaytetyo-vko47

Oikein hyvää viikonloppua kaikille!

lauantai 19. marraskuuta 2011

Opinnäytetyön tietopohjaa etsimässä

Ensimmäinen opariviikko on takana päin. Tämän viikon agendalla on ollut opinnäytetyösuunnitelman työstäminen, lähdemateriaalin etsiminen ja johdanto-osuuden kirjoittaminen.
Kaikki osa-alueet ovat edenneet mielestäni hyvään pisteeseen.
Opinnäytetyön alustava aikataulu löytyy täältä: https://www.google.com/calendar/embed?src=b14m15qab4h84cgtohuor2aajs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Helsinki

Tarkoituksena on julkaista opinnäytetyön sen hetkinen versio joka viikon lopussa julkisesti ihmeteltäväksi :) Tällä viikolla tätä ei valitettavasti vielä ehditä tekemään, koska odotan edelleen teknisen alustan pystyttämistä (Etherpad Lite). Mutta heti kun alusta on pystyssä siirrän opinnäytetyön sinne.

Lähdemateriaalia etsiessäni yllätyin, kuinka paljon tieto- ja viestintäteknologiian ja opetuksen tulevaisuuteen liittyviä erilaisia hankkeita ja selvityksiä on tehty tai ollaan tekemässä. Tässä lista muutamista tähän asti vastaan tulleista, mielestäni opinnäytetyön aiheeseen lähimmin liittyvistä projekteista satunnaisessa järjestyksessä:
Näiden lisäksi vastaan on tullut iso joukko muitakin aiheeseen liittyviä hankkeita, nettiyhteisöjä (mm. sometu ja verkkopeda), blogeja yms. Onko kellään antaa lisävinkkejä lähdemateriaalin suhteen? Ajattelin kerätä kaikki tähän astiset kirjanmerkkini työhön liittyen julkisesti saataville esim. Diigoon ensi viikon alussa.

Ensi viikolla on sitten vuorossa kyselyselvityksen ja haastatteluiden toteutustavan ja niiden kysymysten pohtimista. Kyselyn ja haastatteluiden avulla on tarkoitus selvittää koulujen opettajilta, TVT-vastaavilta ja toivon mukaan myös opiskelijoilta mm.:
 • tämän hetkisiä ongelmakohtia käytössä olevien opetuskäyttöön suunnattujen sovellusten ja niihin liittyvien tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen käytössä
  • arkiset käytännön ongelmat
  • mitä sovellukset mahdollistavat ja mitä ne eivät mahdollista
  • estääkö jokin tekninen seikka sovellusten hyödyntämisen
  • onko ongelmana asenteet, tietotekninen osaamattomuus, tiedon puute tjms.
  • yms.
 • kehitystarpeita ja -ideoita erilaisille yhteistoiminnallisille opetuskäyttöön suunnatuille sovelluksille
  • minkätyyppisiä sovelluksia kaivataan
  • mitä ominaisuuksia työkaluissa pitäisi olla
  • millaisia käyttötapauksia sovelluksille voisi olla
  • jne.
 • miltä tulevaisuuden suunta vaikuttaa TVT:ssa ja miten sinne päästään
Mitä muuta kannattaisi kysyä ja yrittää selvittää?

tiistai 15. marraskuuta 2011

Tervetuloa mukaan avoimeen opinnäytetyöprosessiin

Tervehdys lukija!

Tämä blogi on osa opinnäytetyöprosessiani, jonka avulla pyrin tuomaan työn eri vaiheita mahdollisimman avoimesti esille. Tarkoitus on, että kirjoitan ajatuksistani, havainnoistani ja ideoistani koko prosessin ajan ja toivon saavani blogiposteihin mahdollisimman paljon kommentteja ja vinkkejä työn eteenpäin viemiseksi. Työstän ainakin osasta blogikirjoitusten teksteistä (ja kommenteista?) kappaleita suoraan opinnäytetyöhöni.

Aloitin opinnäytetyön työstämisen eilen maanantaina eli 14.11. ja työ on tarkoitus palauttaa koululle tarkistettavaksi 10.2.2012. Luvassa on siis tiukat kolmisen kuukautta kovaa, mutta varmasti mielenkiintoista työstämistä. Toivottavasti mahdollisimman moni on mukana ideoimassa tai ainakin seuraamassa työn edistymistä blogin kommenttien kautta :)

Taustatietoina mainittakoon tässä vaiheessa, että opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mediatekniikan insinööriksi ja opinnot ovat siis varsin loppusuoralla eli opinnäytetyövaiheessa. Työni aihe on "Opetuskäyttöön suunnattujen pienten yhteistyösovellusten kehitys", jota työstän yhteistyössä Opinsys Oy:n kanssa.

Opinnäytetyön tavoitteena on:
 • Selvittää peruskoulujen ja lukioiden tämän hetkisiä ongelmakohtia käytössä olevien opetuskäyttöön suunnattujen sovellusten ja työvälineiden käytössä
 • Kartoittaa koulujen tarpeita erilaisille yhteistoiminnallisille sovelluksille
 • Kartoittaa olemassa olevia opetuskäyttöön suunnattuja sovelluksia, selvittää voiko joitain käyttää suoraan tuotantokäytössä ja kerätä niistä ideoita uusiin kehitettäviin piensovelluksiin
 • Kehittää sovelluksia (tai ainakin antaa suuntaviivoja mahdollisesti kehitettäville sovelluksille), joilla voi edistää oppilaiden ja opettajien keskinäistä ja/tai välistä yhteistoimintaa
 • Ehdottaa Opinsysin kehittämään verkkoselainpohjaiseen ”whiteboard”-sovellukseen koulujen tarpeita vastaavia ominaisuuksia sekä niiden mahdollisia toteutustekniikoita
Millaisia ajatuksia tavoitteet herättävät? Tuleeko mieleen käytännön ongelmia, hienosti opetustilanteissa toimivia sovelluksia, tapoja parantaa yhteistoiminnallista oppimista oppitunneilla tai jotain muuta? Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita.