torstai 15. joulukuuta 2011

Opinnäytetyön kuukausikatsaus

Olen työskennellyt opinnäytetyön parissa nyt noin kuukauden päivät, mitä on saatu aikaan?
Jos kerrataan hieman, mitkä olivatkaan opinnäytetyön tavoitteet:
  • Selvittää peruskouluilla ja lukioissa käytössä olevien opetussovellusten ja niihin liittyvien tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen tämän hetkisiä ongelmakohtia
  • Kartoittaa koulujen tarpeita erilaisille yhteistoiminnallisille sovelluksille ja palveluille 
  • Kartoittaa olemassa olevia opetuskäyttöön suunnattuja sovelluksia ja palveluita
  • Selvittää voiko joitain kartoituksessa vastaan tulleita sovelluksia tai palveluita käyttää suoraan tuotantokäytössä ja kerätä niistä ideoita uusiin kehitettäviin piensovelluksiin 
  • Kehittää sovelluksia (tai ainakin antaa suuntaviivoja mahdollisesti kehitettäville sovelluksille), joilla voi edistää oppilaiden ja opettajien keskinäistä ja/tai välistä yhteistoimintaa
  • Ehdottaa Opinsysin (opinnäytetyön toimeksiantaja) kehittämään verkkoselainpohjaiseen ”whiteboard”-sovellukseen koulujen tarpeita vastaavia ominaisuuksia sekä niiden mahdollisia toteutustekniikoita
Lyhyesti sanottuna opinnäytetyössä on siis tarkoitus selvittää, kartoittaa, kehittää ja ehdottaa erilaisia asioita.

Tähän mennessä olen kerännyt lähteitä (osa löytyy Diigosta), tutustunut aiheeseen erilaisten hankkeiden ja projektien kautta, kirjoittanut (lähinnä) työn teoreettista pohjaa, tehnyt web-kyselyn ja henkilöhaastattelukysymykset, lähettänyt web-kyselyn eri kouluille, tehnyt haastatteluita, kartoittanut sovelluksia ja palveluita sekä hieman brainstormannut uusia sovellusideoita. Opinnäytetyö on käynyt jo kerran koululla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) ohjaajan luettavana sekä viestinnän opettajan kielenohjauksessa.


Together We Are by mommy peace
(CC BY-NC-SA 2.0) 
Yhtenä työn kantavana tausta-ajatuksena on ollut myös yhteistoiminnallisuus. Siihen liittyen olen kirjoittanut tätä blogia ja liittynyt eri verkkoyhteisöihin, joissa olen tuonut opinnäytetyötäni esille. Twitter on ollut myös melko aktiivisessa käytössä. Lisäksi olen lisännyt opinnäytetyöni joka viikon lopussa etherpad liteen, jossa se on ollut kaikkien halukkaiden nähtävillä. Toistaiseksi en ole saanut sitä kautta yhtään kommenttia tai vinkkiä, joka on sinällään sääli. Mutta kenties työn edetessä siitä löytyy enemmän tarttumapintaa, josta ottaa koppia. Asiaan vaikuttaa varmasti myös ajankohta eli joulunalusaika, joka on tunnetusti kiireistä itse kullekin. Kaikki kommentit ja ajatukset ovat erittäin tervetulleita suoraan tuonne kirjoitusalustaankin, yhteistoiminta = paras toiminta :)

Web-kyselyyn on vastannut tällä hetkellä 26 henkilöä. Tavoitteena on vähintään 50 vastausta, joten kirimistä vielä on. Vastausten määrään vaikuttaa varmasti myös tämä ajankohta. Toivon kuitenkin, että kyselyä levitettäisiin (ja että siihen vastattaisiin) mahdollisimman paljon. Kyselyn voi täyttää kuka tahansa tällä hetkellä peruskoulussa tai lukiossa opiskeleva tai opettava henkilö. Totta kai myös ammattikoulussa tai korkeakoulussa opiskelevat tai opettavat saavat vastata. Tai mikäli tuntuu, että kyselyyn on mielekästä vastata, vaikka et koulumaailmassa oppivana/opettavana henkilönä toimisikaan, niin antaa mennä vain. Tarkoitushan on saada mahdollisimman paljon ongelmalähtöistä tietoa tämän hetken tvt-pulmista sekä kerätä aiheeseen liittyviä kehitysideoita.

Kysely löytyy täältä: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlkQ3VaOFE3bjczRmZRd2NIQjU2T2c6MQ


Viime ja tämän viikon aikana olen tehnyt lähinnä sovellus- ja palvelukartoitusta. Olen listannut niitä tähän taulukkoon. Suuri osa listatuista sovelluksista ja palveluista on parista valmiista lähteestä: http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/valineet ja http://www.scoop.it/t/tools-for-learners. Melkein kaikki ovat web-selaimessa toimivia sovelluksia tai palveluita. Aika monista tuntuisi löytyvän myös natiivisovelluksia Android- ja/tai iOS-alustoille. Kaipaisin kuitenkin vinkkejä varsinkin natiivisovellusten kohdalla. Olen tehnyt jo ensimmäisen brainstormauksen tämän hetken kartoituksen pohjalta ja ehdottanut paria ajatusta eteenpäin. Niistä kirjoittelen erillisen blogauksen hieman myöhemmin.


Yleisesti ottaen opinnäytetyö on edennyt mielestäni hyvin. Työhän on tarkoitus palauttaa 10.2.2012. eli noin kahden kuukauden päästä. Menneet viitisen viikkoa ovat ollaan todella opettavaisia ja edessä on varmasti kiintoisat pari kuukautta, joiden jälkeen meillä kaikilla on toivon mukaan tiedossa päheitä yhteistoimintaa edistäviä sovellusideoita ja jo jotain valmistakin kokeiltavaa.

Mutta viikon kysymys kuuluu siis:
Mitä opetuskäyttöön suunnattuja sovelluksia, joissa on mukana jollain tapaa yhteistoiminnallisuus, löytyy mobiililaitteille? (Älypuhelimet ja tabletit – Android ja iOS)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti